آدرس دفاتر ما

قم

چهل و پنج متری شهید صدوقی – خیابان یاسمن – پلاک ۲۱۰
کد پستی ۳۷۱۶۹۵۵۶۵۷

تهران

شهرک غرب، خیابان فرحزادی، خیابان حسن سیف، کوچه دهم، پلاک ۷
کدپستی : ۱۴۶۶۷۳۶۴۱۳

اطلاعات تماس

تلفن تماس قم

۰۲۵۵۱۳۹۳۲۹۴

تلفن تماس تهران

۰۲۱۸۸۳۷۴۴۶۷

تلفن تبلیغات

۰۹۱۲۷۸۲۰۵۸۱

پست الکترونیکی

info@zirehapp.com